Viktig informasjon om korona-virus og vårt tannhelsetilbud

Denne siden er oppdatert 11.5.2020 – heretter vil vi kun oppdatere denne siden ved vesentlige endringer i vårt tilbud. 

Vi har den siste tiden gradvis gjenopptatt driften. Vi har åpnet for timebestillinger. 

Alle som har fått avlyst sine tannlegetimer blir kontaktet for ny time.

Vi følger de til enhver tid gjeldende anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Plakaten nederst på siden viser noen av tiltakene som gjøres på klinikken, og hva vi ønsker at du skal gjøre når du har time hos oss.

Du kan nå oss på telefon og epost som vanlig:

  • Tannlege Magnus Rogne Halland: 55 32 24 74, post@tannlegemrh.no
  • Tannlege Mette Rogne: 55 32 80 96
  • Tannlege Helene Reime Hellem: 55 31 67 05, post@tannlegehrh.no